Friday, August 29, 2008

Ka Wana'ao

Ua akaaka ka lewa i ke-ia wana'ao. Ua hiki e 'ike i na- hoku, aka- a'ole i 'ike Na Hiku a me Hoku Le'a. Pela paha, lalo i ka lewa akau ke-ia mahina. I ka makahiki, hana mau apo o na- hoku puni i Hoku Pa'a. Ua omalumalu ma ka hikina i ka puka ana ka La-, ua hele mai la-kou, omalumalu ka lewa i ke-ia manawa. Ua hele wawae au i kahakai, ua 'ike a mea he'e nalu ho'ohoe i na- nalu ma mua o ka puka ana ka La-, i ka po 'ele'ele. Ua kai malo'o, li'ili'i na- nalu i ke-la manawa.

Kulikuli a me halulu o na- mokaikala.
Nui ko'u pu-'olo.
Ua ho'a au i ke ki-wai o ke iliwai.
Ua ho'opio o Kale i ke ki-wi-.
Manuahi na- mea 'oi o ka ola!
Ua hopu o Fubu i ekahi pulelehua.
Ua 'ike au i kekahi mau wa'apa ma 'anei mai o ka pani kai.
Ua loa'a kahina i ka hewa o na- ma-ka'i.
Ma'amau linohau ko- Kale kaikuahine o Kalolina.
O ka manu polu- o laule'a...
'A'ole i noenoe ka lewa i ke-ia wana'ao.
He kua'au nui ka awa hema o ke-ia ku-lanakauhale.
Aloihi ka La-!
Ko Kale pilikua au.
Mai ke-ia 'ikena, hiki e 'iki i na- kia a me na- pe'a o na- wa'apa maluna o ke kai.
Ina- ki'o 'oe, ha'alele mai kou amo o ka kukae. 'Oia'i'o ia.
'A'ole makemake au i ke kahi ko'u umiumi.
Ua ho'ohihi au me Hawai'i. Mahiehie ia. Ua ho'opiopio au me kekahi mau kanaka ma laila. Mahiehie ia, hou.
Mai ke kai o ka pa'akai.
Ua 'ako au i kekahi mau alani o ka la-la- o ke kumu la'au alani o ka pa- ma hope.
Ho'omakauli'i au, makemake au e ho'ahu kala!

No comments: