Tuesday, March 18, 2008

Ke 'I-lio Nui 'Ele'eleI ka manawa ua haumana kulanui au, ua hele ko'u hoaloha a me au i ka hale ku-'ai e ku-ai mai mea 'ai. I ka manawa e loa'a ma-ua i ka puka hale o ka hale ku-'ai, ua holo wikiwiki mai ka puka hale ekahi 'i-lio nui a me 'ele'ele a me ekahi 'a-pana o 'i'o i kono waha. Ua no'ono'o ma-ua e a'ole uku ke 'ilio no ka 'i'o.

No comments: