Monday, March 10, 2008

'O-lelo no'eau makemake nui 'ia...

E ku'i i ka manawa wela ka hau.

Manuahi na- mea 'oi i ke ola.

Mai ho'onua ekahi keiki ka-ne no hana ke oihana o ekahi ka-ne.

La'au no ekahi ka-ne o ke 'i-'o o ekahi ka-ne hou.

Ke kumu ku-ai o ekolu manu i ka mea kanu o ke kumu ku-'ai o ekahi manu i ke ilima.

I kahi ke uaki, kahi ke ahi.

E akahele ka mea na-na i ku-'ai

E minoaka 'oe a me minoaka ka honua a me 'oe.

Mai ho'ala na- 'ilio hiamoe.

I na- manawa apau 'a'ole hiki e loa'a na- mea makemake 'oe, aka- hiki e loa'a na- mea nele 'oe.

No comments: