Friday, March 14, 2008

Kaumaha Au


He'e nalu a me hau i Hilo, aka- 'a'ole puke 'o-lelo!

Kaumaha au no ka mea 'a'ole ho-'ea na- puke 'o-lelo Hawai'i mai ke Kalanui Hawai'i ma Hilo. Pela paha 'a'ole makemake la-kou e a'o aku ke 'o-lelo Hawai'i. Makemake ou-kou e ka-ohi ke a'o. Ua pa'akiki nui e ku-lia nele puke. 'A'ohe ou-kou na-na-. 'A'ole makemake la-kou i na- haole! Pela paha ua hewa e ku-lia a'o mai ke 'o-lelo Hawai'i.

No comments: