Wednesday, March 12, 2008

Pela Hele I Hawai'i I Apelila ?

E hele aku i Honolulu ko- Kale kaikamahine i Apelila. Ua kono o ia ia maua e hele pu- a me o ia.

No comments: