Sunday, May 18, 2008

"Aoa na- 'il-io holo i ka uaua!

I ke-ia kakahiaka ua hele wawae au i ke kakahai, a ma'amau. Ua lohe au i na- 'i-lio holo i ka uaua 'aoa ana i na- laupapa.

No comments: