Wednesday, May 7, 2008

Ka Hakaka- Eke Ho'opa'a Lalo


Eke Ho'opa'a Lalo

Ha'upu au i kula waena i kakahi la-, ua mai ke kumu. Ua Po-'alima ia. I na- Po-'alima, ua hele aku ma-kou ko- ma-kou lole lumi ho'oikaika kino i ko- ma-kou home no- ka ho'oma'ema'e ana. Ua hiki 'a'ole e loa'a ka lumi papa o ke kumu panihakahaka. No laila, koke ua ho'olilo na- haumana hewahewa. Ua ho'omaka ekahi hakaka- me na- lole lumi ho'oikaika. Ua ka'ili ekahi haumana i ko'u eke ho'opa'a lalo lepo a ho'olei ia i ka na'au ho'oki'eki'e nui wahine i ke kula. Ua pa'e ia i kono po'o, a ke kiaha i kona maka! Ua 'alala- o ia! Ua ho'opili ko'u eke ho'opa'a lalo hohono i kona maka! Ua 'aka'aka na- haumana a pau ia- ia.


No comments: