Wednesday, May 21, 2008

Ua he'e nalu

I kekahi manawa, ua he'e nalu au, a kokoke ua ike i ka naia makuahine a me kona pepe. I kekahi manawa hou ua hoe au no ka nalu, aka- ua he'e nalu o na- naia i ke nalu ma mua! I kekahi manawa hou, ua ho'opau au i ka nalu, a lele ekahi ilio holo i ka uaua i ko'u mua! Pu-iwa o ia a me au! I kekahi manawa hou, ua lana i ke wai ekahi frisbee, a ho'omaka ka pa-ani o frisbee na- mea he'e nalu. Le'a le'a ia.

No comments: