Thursday, May 1, 2008

Na- Kai Ewalu

Kokoke ho'opau au me ka puke ekahi o Na- Kai Ewalu. Ua hapa nui ho'oma'ama'a hou ia, aka- ua a'o mai au i kekahi mau 'o-lelo hou a ho'omaika'i ia i ko'u maopopo o na- possessive pronouns. Mana'olana au e maopopo ka puke 2, a me ka puke 3.

No comments: