Friday, May 23, 2008

Na- Mea Loa'a I Kahakai
Ka Heihei Kiaha Amelika, i ke kai
o ka Lae Loma
I ka wa i hala, ua ka Heihei Ke Kiaha Amelika i ke kai o ka Lae Loma, ko'u home. Ma mua o ke heihei, ua piho ka moku Aukekuleia One. Ua piho 'a-wiwi loa ka moku no ka mea ua iwi ka'ele heihei ana kaumaha. 'A'ole make na- kelamoku. I ke kakahiaka mahope o ke uila, ua loa'a au e ho'okahi papale mai ka moku. He ho'okahi papale punahele a'u.

Ua loa'a ekahi kikipopo aniani nui i kahakai mahope o makani nui. Ua loa'a opala mai ka moku Lukia--kahi umiumi kalima kini, kini mea ai, e pela aku. Ua loa'a ka niu mahope o ka makani nui hou. Ua puhi mai Hawai'i ke-la makani nui. Pela paha ua lana ka niu mai Hawai'i mai.

No comments: