Saturday, May 17, 2008

Ko'u 'au ana ma mua no ke-ia makahiki
Kai malo'o i ke kuono li'ili'i

I ke kai puhi o ke-ia kakahiaka ua 'au au no ka manawa mua no ke-ia makahiki. Ua 'au au i ekahi kuono li'ili'i kokoke i ko- ma-ua hale. Ua hu'ihu'i aka- 'olu'olu ke kai. Le'ale'a na- nalu. Ma ke kahakai, ua ho'omaka e ho'omakaukau kekahi mau ka-ne ouo i ke kakahai no ekahi male 'ana laila i ke auinala. Nani ke'ia kahakai, aka- ua laila e 'ai 'ia ekahi niuhi ekahi wahine kekahi mau makahiki mamua aku nei.

No comments: