Thursday, October 23, 2008


I na manawa apau, hele wawae au i ke-ia kaona ma ke kai. Hele wawae ihola i ka pu'u, a hele maluna o kahi pu'u e a'e, pinepine i ka hope o ka uapo. I ke-ia wana'ao ua 'ike au i elua ho-ku- lele i ka po 'ele'ele o ka po-. i na- hele wawae ana ha'i au 'o wau no- i ka 'o-lelo Hawai'i--malie nui! Ho'oma'ama'a maika'i ia. Kokua ia i au ke no'ono'o i ka 'o-lelo. 'A'ole i "hopu" i au--koe. I na- hele wawae ana pinepine 'ike au i kekahi mau holo holona, like me ka 'i-lio nohono.

No comments: