Tuesday, October 28, 2008

Kekahi Mau 'O-lelo Hou


'Ako, Pick fruit
Pipili, Sticky
Ei ai, Look!!!
Hale pe'a, Tent
A pela aku, etc
Palai, Fry
Ualakahiki Palai, Fried Potatoes
Pilikua, Beloved Husband
Noenoe, Foggy
Pi'i Huakiwi, Hike
Ho'opio, Turn Off
Ku-'ono, Cove
Kua'au, Lagoon
Papakaumaka, TV or monitor screen
We'awe'a, Pimp
Ki-hele, Cruise around town
Waiho'olu'u, Color
Ao holo'oko'a, Universe
Lewa lilo loa, Outer space
Ula la'au, Forest
O Akau, Beyond
Upa, Scissors
Ho'olauna, Introduce
'A-hui, Fruit
Ili o maka, Foreskin
Pohihihi, Confusing
'Okika, Orchid
Maha'oi, Nosy
Hakilo, Stare at
Ho'omakauli'i, Be frugal
Ho'a-hu, Save
Hipu'u, Knot
Ki-wai, Faucet
Iliwai, Hose
Ma ke-la- 'ao'ao, Across
Huaka'i, Trip, Voyage

Maha'oi 'o ia, makemake 'o ia i ka hakilo i wa-hine u'i i na- hale inu.
Ua ho'a 'o ia i ke ki-wai a paki wai o ke iliwai i na- 'ilio aoa.
'A'ole makemake 'o ia i ka ho'omakauli'i a me ka ho'a-hu kona kaikua'ana.

No comments: