Sunday, October 12, 2008

Kekahi Mau 'O-lelo Hou


kapili, build together

pauoa, desert

palapu, wound

koe, remain

huaka'i, trip-voyage

kaomi, press

pihi, button

kia'i ola, lifeguard

nohona, lifestyle

hapa iki, less

hou, more

ha'o, miss a person

ho'oku'i, add

lawe, subtract-take away

ma ke-la- 'ao'ao, across

ha-la-wai, horizon

'alihi lani, horizon

pani, cloze

hipu'u, knot


I ke-ia wana'ao ua 'ike au i ka napo'o ana o ka mahina maluna o ke 'alihi lani o ka moana.

Ua nakai au i ekahi hipu'u i ko'u kama'a.

He lumi ho'opau pilikia maloko o ka 'a'lelo kia'i ola ma kahakai.

(Haumia nui ia i na manawa apau! 'Ena'ena pilau ia o mimi kahiko!)

Ua pani au i ke ipuka a hehi ma iho i na- 'anu'u.

He pauoa nui hikina o na- mauna.

No comments: