Thursday, October 9, 2008

Na Ho'ike Po-ka- Pahu-Ua noho i ke-ia kaiaulu ekahi 'akimalala ho'omaha loa a me kona wahine. Mahope o ke kaua honua elua, ua kauoha o ia i kekahi mau moku i ka Moana Pakipika hema i na- ho'ike o na- po-ka- pahu- i na- mokupuni pa-lahalaha. Ua noho kona wahine ka-ne make i ka hale kekahi mau makahiki, aka-, ua make loa o ia. Mahope o kono make loa, ua ekahi hale ka'a ku-'ai emi ma laila. Ua ku-'ai mai au i kekahi mau mea kanu nani, aka-, ua 'ike au i kekahi mau ki'i i ua mea huna o na- po-ka- pahu- 'a-toma i na- moku pa-lahalaha o ka Pakipika Hema ma na- makahiki umikumaiwa kanaha a me umikumaiwa kana lima. Hoihoi la-kou, aka-, 'a'ole makemake au e uku iwakalua kuma lima kala no ekahi ki'i.


Ua hele o Kale a me au i ekahi ha'i'o-lelo na- ekahi wahine i ka- maua hale pule. Ua noho o ia i ekahi mokupuni kokoke i na- ho'ike po-ka- pahu- 'a-toma, a ua kaumaha nui kona ha'i'o-lelo. 'A'ole i akahele o ka pu-'ali kaua moana, ua ha'ule kekahi la'au o na- po-ka- pahu- i kono mokupuni pa-lahalaha a me kona poe. Ua nui ma'i i hana ka la'au i na- poe. Ua ue ke anaina e ka manawa ua ha'i o ka wahine no na- "bebe pololia", ua hanau me ki-na- weliweli like me pololia; koke ua make loa la-kou. Ua loko ino nui ke-la ho'ike po-ka- pahu-!

No comments: